ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยในยาง13/1 หน้าโรงแรมเอสโฟร์ ถึง ซอยในยาง 13/3 (ซอยโคกมุด3) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยในยาง13/1 หน้าโรงแรมเอสโฟร์ ถึง ซอยในยาง 13/3 (ซอยโคกมุด3) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายเขตฯ บ.ปิ่นสารคาม จก.
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ ภูเก็ต สิรินภา รีสอร์ท, โรงซักรีดในซอยโคกมุด, นายขรจศักดิ์ จงเจริญโชคชัย, อพาร์ทเม้นท์ น.ส.กฤติกา สู่วัฒนกุล, อพาร์ทเม้นท์นายสุนทร สิงมณี, อพาร์ทเม้นท์คุณสุปริญญา เทียงสาย และซอยในยาง13/3 (ซอยโคกมุด3 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi Naiyang 13/1 in front of S4 Hotel to Soi Naiyang 13/3 (Soi Khokmut3) Moo 1 Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 02 November 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Phuket Sirinapha Resort, Laundry in Soi Khokmut, Mr. Krajasak's House, Ms.Kritika's Apartment, Mr.Sunthon's Apartment, Supanya's Apartment and Soi Naiyang 13/3 (Soi Khokmut3)
02/11/2564 09:00
02/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร