ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโค้งโรงงานทองเสียง ถึง หมู่บ้านรุ่งรัช
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณโค้งโรงงานทองเสียง ถึง หมู่บ้านรุ่งรัช เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
16/06/2562 07:30
16/06/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด