ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสระนางมโนราห์ - บ้านแยกนายปี้
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ ปากทางเข้าสระนางมโนราห์ บ้านไร่ยาว บ้านควนตุ๊กแก บ้านวังไทร บ้านเหนือ
09/12/2564 09:00
02/12/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด