ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านแก้งอรุณ(คุ้มดอนรวก) ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควี เพื่อติดตั้งฉนวนกันสัตว์(นก)
22/05/2562 09:00
22/05/2562 12:00
กฟอ.แก้งคร้อ
044-882-764
ยงยุทธ เลาห์ทวี