ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1.บ้านหนองตากล้า ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
2.บ้านไทดุดม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
21/05/2564 08:00
21/05/2564 17:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด