ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงมะลิถึงวัดบ้านทึง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง
15/11/2563 08:30
15/11/2563 16:30
กฟอ.สามชุก
035571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด