ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการสี่ไชยทองและหลังหมู่บ้านภัทรารมย์1
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง(ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะรายด้วย)
24/11/2563 09:00
24/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ24/11/63