ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านนาก้อบน (ฝั่งสถานีไฟฟ้าปัว),ม่านแก้วรีสอร์ท,ร้านโชควัฒนาขายของเก่า, บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9,ศุภานันบ้านนารีสอร์ท,ร้านสุทัตเฟอร์นิเจอร์,บ้านนาวงศ์, ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปัว ขอประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ตั้งแต่บ้านนาก้อ (ฝั่งสถานีไฟฟ้าปัว) ไปจนถึง จุดรอยต่ออำเภอปัว- ท่าวังผาเวลา 09.00 - 16.30 น. ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เนื่องจากปรับปรุงอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อป้องกันเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ หากการไฟฟ้าฯปัว ดำเนินงานเสร็จก่อนระยะเวลาที่แจ้ง จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
15/06/2563 09:00
15/06/2563 16:30
กฟอ.ปัว
054791616
ณัฐภัทร เอี่ยมอุดม