ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
sf6 nrc01vs-403 ถึง บ้านหอกลอง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
พาดสาย sac ระยะทาง 500 เมตร
ปักเสาขนาด 12.20 เมตร จำนวน 12 ต้น
12/09/2562 08:30
12/09/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ