ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกประปาเสนา - ร้านเซี๊ยน้ำแข็ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
28/02/2563 08:00
28/02/2563 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
นายมงคล กมลพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด