ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บริษัท มิตซูมิ จำกัด ถึง บริเวณสามแยกหนองปรือเก่า ตามถนน 344 ฝั่งซ้ายมือ
พาดสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
30/07/2562 08:00
30/07/2562 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038-443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 30 ก.ค. 62