ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนท่าหลุก สันทราย ต.สันผีเสื้อ
ดับกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงหน้าโรงเรียนท่าหลุกสันทราย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
08/10/2564 09:00
08/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด