ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านครัว ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง
17/02/2564 08:30
17/02/2564 16:30
กฟจ.บุรีรัมย์
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ