ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณช่วงที่ 1หน้า รพ.สต.เขาคีรีส และ ช่วงที่ 2 ข้างวัดเขาคีรีส
ตั้งแต่ บริเวณหน้า รพ.สต.เขาคีรีส และ ข้างวัดเขาคีรีส ช่วงเวลา 13.00 น.-17.00 น.
11/09/2562 13:00
11/09/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1ช่วงบ่าย 11 ก.ย 62