ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปาริชาติ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า หมู่บ้านปาริชาติ ในการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูงดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
15/07/2562 11:00
15/07/2562 13:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟม.ปาริชาติ 15กค.62