ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังหมู่บ้านสัมมากร - หน้าวัดสันทรายต้นกอก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
PEA จะดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและปรับปรุงหัวเสาบริเวณ หลังหมู่บ้านสัมมากร - หน้าวัดสันทรายต้นกอก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้า
12/05/2564 09:00
12/05/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
0818849120
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด