ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยเล้งกี่ หม้อแปลงลูกแรก
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/10/2563 09:00
06/10/2563 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด