ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CKA2R-01ถึง CKA2R-03
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปักเสาแซมไลน์และติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลส์
100 ลูก ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ 25 กม.
04/09/2562 09:00
04/09/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0918632129
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด