ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาแต้ ถึง บ้านคึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/09/2563 09:00
21/09/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด