ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ม่วงแฝก-วัดสุวรรณวิทยาราม ม.10 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ซ.ม่วงแฝก-วัดสุวรรณวิทยาราม ม.10 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
18/12/2564 08:30
18/12/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ