ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสี่แจ่ง
1.เชื่อมระบบจำหน่ายแรงสูง
2.รื้อถอนหม้อแปลง 1 เครื่อง
3.รื้อถอนเสา 12 เมตร 1 ต้น
07/10/2564 09:00
07/10/2564 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด