ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ท่าต้นกวาว ซ.17 ถึง สหกรณ์ยูเนี่ยนชมภูสามัคคี ม.2 ต.ชมภู
ดับไฟปฎิบัติงานเชื่อมสายระบบแรงต่ำและลดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
11/11/2564 09:00
11/11/2564 17:00
กฟอ.สารภี
095-7099904
ณภัทร ใจสิทธิ