ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรภาพขาเข้าสระบุรี ตั้งเเต่บริษัทกะรัต ถึง สวนริมเขา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายไฟฟ้าเเรงสูงเพิ่มวงจร
19/07/2565 07:00
19/07/2565 19:00
กฟจ.สระบุรี
0869054666
ศิริชัย สุขิกุล
ลำดับดาวน์โหลด