ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สวนนนนทรี
พาดสายส่ง115เควี
31/07/2564 09:00
31/07/2564 16:30
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-492-008
ณัชพล โตน้อย
ลำดับดาวน์โหลด