ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านหนองดี ถึง บ้านควนลำภู ฝั่งซ้าย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ดับไฟ ถนนสาย 41 ฝั่งซ่้ายขาล่อง จากแยกควนลำภู ถึงบ้านหนองดี
16/10/2562 09:00
16/10/2562 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด