ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากง่าม เลยวัดหนองพังพวย ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ย้ายแนวระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลง เลยวัดหนองพังพวย ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
27/09/2564 08:30
27/09/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด