ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เนื่องจากปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายซึ่งจะใช้เวลาแต่ละจุดประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง
ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ในช่วงเวลาเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายประสาน ประสงค์อมรชัย ต.สันต้นหมื้อ (TR 51-003423)
2. บ้านโล๊ะ ม.4 ต.สันต้นหมื้อ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโละ(TR 29-003093)
3. บ้านใหม่กลองทราย ม.6 ต.สันต้นหมื้อ บริเวณสัดธรรมเจริญ (TR 34-007855)
4. บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง (TR 38-010472)
5. บ้านจัดสรร ม.7 ต.บ้านหลวง (TR 51-005139)
6. บ้านป่าแดง ม.9 ต.บ้านหลวง (TR 26-008336)
23/04/2565 08:00
23/04/2565 17:00
กฟอ.แม่อาย
0910795580
ธวัชชัย สุรินทร์แก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 23/04/2565