ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดอำภา คลอง16 ถึง ตลาดคลอง 16
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูงพร้อมลูกถ้วย ฟีดเดอร์ 3 และ ฟีดเดอร์ 4
18/09/2563 09:00
19/09/2563 17:00
กฟอ.องครักษ์
037-391506
กิตติรักษ์ แสนอุ่น
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ