ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านสักหลง ม.3
ดับไฟปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง
10/05/2565 09:00
10/05/2565 16:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด