ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟไลน์สายส่ง สฟ.โชคชัย1 - สฟ.หัวทะเล บริเวณตรงข้ามบริษัทไทยมิตซุวา ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ติดตั้งแอร์เบรคสวิตช์ 115 kv ไลน์สายส่ง สฟ.โชคชัย - สฟ.หัวทะเล
25/08/2562 07:30
25/08/2562 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด