ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองกระถิน
ดับไฟตัดแคล้มป์ ช่วง 9.00 น.-10.00 น. เพื่อดำเนินการปักเสา และพาดสายแรงสูง ช่วง 15.30 น. - 16.30 น. ดับไฟเชื่อมไลน์
09/02/2561 09:00
09/02/2561 17:00
กฟอ.บรรพตพิสัย
056834521
ธนาวุธ เล็กกระจ่าง
ลำดับดาวน์โหลด