ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
ปักเสาขนาด 12.20 ม.ไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 จำนวน 23 ต้นบริเวณถนนพล-แวงใหญ่ช่วงสถานีพล-บ้านเพ็กใหญ่
16/02/2562 10:41
16/02/2562 10:41
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด