ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยก มทส. ประตู 1 (ปากทางถนนเส้น 304) ถึง บริเวณร้านเย็นตาโฟ แยกทางเข้า มทส.ประตู 1
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

ทั้งนี้ จะทำการดับไฟ บริเวณแยก มทส. ประตู 1 (ปากทางถนนเส้น 304) ถึง บริเวณร้านเย็นตาโฟ แยกทางเข้า มทส.ประตู 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 จะทำการดับไฟตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในบริเวณของท่านดังกล่าว แต่หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
21/03/2563 09:00
21/03/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
ชาณุรัตน์ ศรีรัตนพงษ์