ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโนนไม้แดง 13 ต.สุรนารี
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
04/12/2564 09:00
04/12/2564 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/064-434-0808
กีรติ มีดีจันทรังษี
ลำดับดาวน์โหลด
1ซอยโนนไม้แดง 13 ต.สุรนารี