ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันถนนใต้
พาดสายไฟแรงสูง ขนาด 185 ต.มม.
ตั้งแต่ หน้า ปั๊มน้ำมันคอสโม ถึง ปากทางเข้า ศิลามณีรีสอร์ท
พื่นที่ได้รับผลกระทบ
- บ้านสันถนนใต้ ฝั่งปั๊มน้ำมันคอสโม
- ศิลามณี รีสอร์ท
- บ้านศรีป่าสัก
10/06/2564 09:00
10/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด