ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างคริสตจักรสัมพันธ์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
14/10/2564 09:00
14/10/2564 12:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด