ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ วันที่ 25 พ.ย. 2563 บริเวณ ซอยบ้านคลองน้ำดำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควี. บริเวณ หน้าหมู่บ้านศศิธร21
25/11/2563 08:00
25/11/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
083-5978027 นายนิสิต สมบูรณ์ พนักงานช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
กฤษณกร อินทะนา