ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย4 ถนนบางแสนสาย2(ซอยสุกใส)
เพื่อทำการแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงชำรุดภายในซอย4 ถนนบางแสนสาย2(สุกใส)
บริเวณไฟฟ้าดับตั้งแต่เซเว่นปากซอยและภายในซอย4 ทั้งหมด
28/03/2562 09:00
28/03/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด