ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านช่างทอง (ข้างวัด)
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
19/10/2563 09:00
19/10/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด