ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกนกกระเตน ถึง บ้านโคกสะอาด อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
20/10/2563 09:00
20/10/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด