ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บ.หินตั้ง อ.โนนรัง
บ.หนองคัน ต.โนนรัง
12/11/2563 08:00
12/11/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด