ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บริเวณ ถ.เพชรเกษม ซ.7 ตั้งแต่ ปากซอย ถึง แยกซ.ทิพวาศรี , 2.บริเวณ ถ.เพชรเกษม ซ.7/1 , ถ.เพชรเกษม ซ.11/1 และ ถ.บ้านกลางนา ซ.1-6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 2 ต้น และ รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม
24/09/2563 09:00
24/09/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ