ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านสะอาด-วัดป่าบ้านสะอาด
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนABS KKD3S-03 เป็น SF6 จะมี ผชฟ. รายสำคัญได้รับผลกระทบ 3 ราย
18/07/2562 09:00
18/07/2562 14:00
กฟจ.ขอนแก่น
043338083
จันโท สุภาษร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ