ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองหลุม
ปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 kV
01/08/2564 08:00
01/08/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด