ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.ทอนสำโรง บ้านควนใต้ ม.3 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 15 ต้น
16/12/2564 09:00
16/12/2564 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ