ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยาว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านหนองยาว หมู่ 7 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ บ.เชียงใหม่ ธนาธร จำกัด บ้านหนองยาว ถึง อู่เดชา การช่าง บ้านสันมะเฟือง (ฝั่งทิศตะวันตกและตะวันออก), บ้านหนองยาว ถึง ปลายสายบ้านหนองสามแจ่งและวิทยาลัยการอาชีพฝาง, บ้านปางสัก ถึง ปลายสาย บ่อเจาะแม่สูน ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จึงขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
21/11/2564 09:00
21/11/2564 16:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟบ้านหนองยาว