ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองวัวซอ-บ้านหนองแวงเดิด
ดับไฟปฏิบัติงานติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ
18/01/2562 09:00
18/01/2562 16:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0981705375
บุญมี ศรีบุญเรือง
ลำดับดาวน์โหลด