ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลวังน้ำลัด ตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะโก จะทำการดับไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าท่าตะโก และสถานีไฟฟ้าหนองบัว ซึ่งจะมีการย้ายการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ อำเภอไพศาลี ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าบางพื้นที่ อาจได้รับผลกระทบด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐานเช่น ตำบลวังน้ำลัด ตำบลสำโรงชัย ตำบลตะคร้อ ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้
1.วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี จึงขอแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือน ผู้ใช้ไฟฟ้าสถานประกอบการและโรงงานที่ ใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องจักรขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าวข้างต้น โปรดพิจารณาเดินเครื่องจักรเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปของท่านสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
20/08/2562 08:00
20/08/2562 17:00
กฟจ.นครสวรรค์
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี