ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านโสภา ต.ท่าศาลา ซอย 3
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
29/01/2562 14:00
29/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด