ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตำบลแสนตอ กลุ่มบ้านหนองเหมือดฝั่งปั้ม PT ทั้งหมด
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านสะพานสอง บ้านหนองเหมือดฝั่งปั้ม PT ตั้งแต่บริเวณบ้านสะพานสองไปถึงบริเวณฝั่งตรงข้ามสำนักงานขนส่งขาณุฯ (กลุ่มบ้านตรงข้ามขนส่งดับด้วย) เพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงให้กรมทางหลวงดำเนินการขยายถนน ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
27/04/2565 08:00
27/04/2565 17:00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี
055872410
วุฒิพงศ์ จิตทอง